ترجمه Tramcar در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای واگن‌ شهري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ترامواي‌.

Tramcar به چه معناست و Tramcar یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tramcar

واگن‌ شهري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی واگن‌ شهري‌, ترجمه واگن‌ شهري‌, کلمات شبیه واگن‌ شهري‌ , ترامواي‌. به لاتین
دانلود فایل ها