ترجمه Trammel در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای يكجور دام‌ يا تور می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پابند , در فارسی : كملاف‌ , به فارسی : الت‌ ترسيم‌ بيضي‌

Trammel به چه معناست و Trammel یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Trammel

يكجور دام‌ يا تور به خارجی , ریشه انگلیسی يكجور دام‌ يا تور, ترجمه يكجور دام‌ يا تور, کلمات شبیه يكجور دام‌ يا تور , پابند به لاتین , كملاف‌ به لاتین , الت‌ ترسيم‌ بيضي‌ خارجی
دانلود فایل ها