ترجمه Tramway در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ترامواي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : واگن‌ راه‌ اهن‌ برقي‌ يا اسبي‌.

Tramway به چه معناست و Tramway یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tramway

ترامواي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ترامواي‌, ترجمه ترامواي‌, کلمات شبیه ترامواي‌ , واگن‌ راه‌ اهن‌ برقي‌ يا اسبي‌. به لاتین
دانلود فایل ها