ترجمه Transact در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای معامله‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : داد وستد كردن‌.

Transact به چه معناست و Transact یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Transact

معامله‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی معامله‌ كردن‌, ترجمه معامله‌ كردن‌, کلمات شبیه معامله‌ كردن‌ , داد وستد كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها