ترجمه Transaction File در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پرونده‌ تراكنش‌. می باشد

Transaction File به چه معناست و Transaction File یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Transaction File

پرونده‌ تراكنش‌. به خارجی , ریشه انگلیسی پرونده‌ تراكنش‌., ترجمه پرونده‌ تراكنش‌., کلمات شبیه پرونده‌ تراكنش‌.
دانلود فایل ها