ترجمه Transaction Oriented در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تراكنش‌ گر. می باشد

Transaction Oriented به چه معناست و Transaction Oriented یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Transaction Oriented

تراكنش‌ گر. به خارجی , ریشه انگلیسی تراكنش‌ گر., ترجمه تراكنش‌ گر., کلمات شبیه تراكنش‌ گر.
دانلود فایل ها