ترجمه Transactor در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای معامله‌ گر می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سوداگر.

Transactor به چه معناست و Transactor یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Transactor

معامله‌ گر به خارجی , ریشه انگلیسی معامله‌ گر, ترجمه معامله‌ گر, کلمات شبیه معامله‌ گر , سوداگر. به لاتین
دانلود فایل ها