ترجمه Transceiver در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فرستنده‌ و گيرنده‌. می باشد

Transceiver به چه معناست و Transceiver یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Transceiver

فرستنده‌ و گيرنده‌. به خارجی , ریشه انگلیسی فرستنده‌ و گيرنده‌., ترجمه فرستنده‌ و گيرنده‌., کلمات شبیه فرستنده‌ و گيرنده‌.
دانلود فایل ها