ترجمه Transfer در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ورابري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ورابردن‌ , در فارسی : انقال‌ دادن‌ , به فارسی : واگذار كردن‌ , سایر ترجمه ها : منتقل‌

Transfer به چه معناست و Transfer یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Transfer

ورابري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ورابري‌, ترجمه ورابري‌, کلمات شبیه ورابري‌ , ورابردن‌ به لاتین , انقال‌ دادن‌ به لاتین , واگذار كردن‌ خارجی , منتقل‌ در زبان
دانلود فایل ها