ترجمه Transfer در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : انتقال‌ واگذاري‌ , در فارسی : تحويل‌ , به فارسی : نقل‌ , سایر ترجمه ها : سند انتقال‌

Transfer به چه معناست و Transfer یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Transfer

كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كردن‌, ترجمه كردن‌, کلمات شبیه كردن‌ , انتقال‌ واگذاري‌ به لاتین , تحويل‌ به لاتین , نقل‌ خارجی , سند انتقال‌ در زبان
دانلود فایل ها