ترجمه Transfer Time در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای زمان‌ انتقال‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مدت‌ انتقال‌.

Transfer Time به چه معناست و Transfer Time یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Transfer Time

زمان‌ انتقال‌ به خارجی , ریشه انگلیسی زمان‌ انتقال‌, ترجمه زمان‌ انتقال‌, کلمات شبیه زمان‌ انتقال‌ , مدت‌ انتقال‌. به لاتین
دانلود فایل ها