ترجمه Transferor در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دهنده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : منتقل‌ كننده‌ , در فارسی : مصالح‌ , به فارسی : انتقال‌ دهنده‌.

Transferor به چه معناست و Transferor یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Transferor

دهنده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی دهنده‌, ترجمه دهنده‌, کلمات شبیه دهنده‌ , منتقل‌ كننده‌ به لاتین , مصالح‌ به لاتین , انتقال‌ دهنده‌. خارجی
دانلود فایل ها