ترجمه Transfix در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سوراخ‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ميخكوب‌ كردن‌ , در فارسی : مبهوت‌ كردن‌ , به فارسی : درجاي‌ خود

Transfix به چه معناست و Transfix یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Transfix

سوراخ‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی سوراخ‌ كردن‌, ترجمه سوراخ‌ كردن‌, کلمات شبیه سوراخ‌ كردن‌ , ميخكوب‌ كردن‌ به لاتین , مبهوت‌ كردن‌ به لاتین , درجاي‌ خود خارجی
دانلود فایل ها