ترجمه Transform در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تغيير شكل‌ يافتن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تغيير شكل‌ دادن‌ , در فارسی : دگرگون‌ كردن‌ , به فارسی : نسخ‌

Transform به چه معناست و Transform یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Transform

تغيير شكل‌ يافتن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تغيير شكل‌ يافتن‌, ترجمه تغيير شكل‌ يافتن‌, کلمات شبیه تغيير شكل‌ يافتن‌ , تغيير شكل‌ دادن‌ به لاتین , دگرگون‌ كردن‌ به لاتین , نسخ‌ خارجی
دانلود فایل ها