ترجمه Transformer در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تبديل‌ كننده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تغيير دهنده‌ , در فارسی : ترانسفورماتور , به فارسی : دستگاه‌

Transformer به چه معناست و Transformer یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Transformer

تبديل‌ كننده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تبديل‌ كننده‌, ترجمه تبديل‌ كننده‌, کلمات شبیه تبديل‌ كننده‌ , تغيير دهنده‌ به لاتین , ترانسفورماتور به لاتین , دستگاه‌ خارجی
دانلود فایل ها