ترجمه Transience در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فراگذري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ناپايداري‌ , در فارسی : زود گذري‌ , به فارسی : بي‌ ثباتي‌ , سایر ترجمه ها : كوتاهي‌.

Transience به چه معناست و Transience یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Transience

فراگذري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی فراگذري‌, ترجمه فراگذري‌, کلمات شبیه فراگذري‌ , ناپايداري‌ به لاتین , زود گذري‌ به لاتین , بي‌ ثباتي‌ خارجی , كوتاهي‌. در زبان
دانلود فایل ها