ترجمه Transiguration در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دگرسيمايي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تبديل‌ صورت‌ , در فارسی : تبديل‌ هيئت‌ , به فارسی : تغيير شكل‌ , سایر ترجمه ها : جلي‌.

Transiguration به چه معناست و Transiguration یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Transiguration

دگرسيمايي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی دگرسيمايي‌, ترجمه دگرسيمايي‌, کلمات شبیه دگرسيمايي‌ , تبديل‌ صورت‌ به لاتین , تبديل‌ هيئت‌ به لاتین , تغيير شكل‌ خارجی , جلي‌. در زبان
دانلود فایل ها