ترجمه Transistorize در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای داراي‌ ترانسيتور كردن‌. می باشد

Transistorize به چه معناست و Transistorize یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Transistorize

داراي‌ ترانسيتور كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی داراي‌ ترانسيتور كردن‌., ترجمه داراي‌ ترانسيتور كردن‌., کلمات شبیه داراي‌ ترانسيتور كردن‌.
دانلود فایل ها