ترجمه Transistorized در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ترانزيستوري‌. می باشد

Transistorized به چه معناست و Transistorized یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Transistorized

ترانزيستوري‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ترانزيستوري‌., ترجمه ترانزيستوري‌., کلمات شبیه ترانزيستوري‌.
دانلود فایل ها