ترجمه Transitive در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای انتقالي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : متغير , در فارسی : (من.) رابط‌ه‌ مجازي‌ , به فارسی : رابط‌ه‌ غير

Transitive به چه معناست و Transitive یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Transitive

انتقالي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی انتقالي‌, ترجمه انتقالي‌, کلمات شبیه انتقالي‌ , متغير به لاتین , (من.) رابط‌ه‌ مجازي‌ به لاتین , رابط‌ه‌ غير خارجی
دانلود فایل ها