ترجمه Transmissibility در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فرا فرستادن‌ پذيري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : قابليت‌ فرستادن‌ , در فارسی : انتقال‌ پذيري‌

Transmissibility به چه معناست و Transmissibility یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Transmissibility

فرا فرستادن‌ پذيري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی فرا فرستادن‌ پذيري‌, ترجمه فرا فرستادن‌ پذيري‌, کلمات شبیه فرا فرستادن‌ پذيري‌ , قابليت‌ فرستادن‌ به لاتین , انتقال‌ پذيري‌ به لاتین
دانلود فایل ها