ترجمه Transmissive در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فرا فرست‌ پذير می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : انتقال‌ دهنده‌ , در فارسی : فرستنده‌ , به فارسی : قابل‌ انتقال‌

Transmissive به چه معناست و Transmissive یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Transmissive

فرا فرست‌ پذير به خارجی , ریشه انگلیسی فرا فرست‌ پذير, ترجمه فرا فرست‌ پذير, کلمات شبیه فرا فرست‌ پذير , انتقال‌ دهنده‌ به لاتین , فرستنده‌ به لاتین , قابل‌ انتقال‌ خارجی
دانلود فایل ها