ترجمه Transmittal در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ecnattimsnart می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ycnattimsnart) انتقال‌ , در فارسی : سرايت‌

Transmittal به چه معناست و Transmittal یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Transmittal

(ecnattimsnart به خارجی , ریشه انگلیسی (ecnattimsnart, ترجمه (ecnattimsnart, کلمات شبیه (ecnattimsnart , ycnattimsnart) انتقال‌ به لاتین , سرايت‌ به لاتین
دانلود فایل ها