ترجمه Transmute در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كيمياگري‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تغيير هيئت‌ دادن‌.

Transmute به چه معناست و Transmute یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Transmute

كيمياگري‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كيمياگري‌ كردن‌, ترجمه كيمياگري‌ كردن‌, کلمات شبیه كيمياگري‌ كردن‌ , تغيير هيئت‌ دادن‌. به لاتین
دانلود فایل ها