ترجمه Transpiration در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فراتراوش‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ترشح‌ , در فارسی : خروج‌ , به فارسی : نفوذ , سایر ترجمه ها : افشاء تعرق‌ , نشر , حلول‌

Transpiration به چه معناست و Transpiration یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Transpiration

فراتراوش‌ به خارجی , ریشه انگلیسی فراتراوش‌, ترجمه فراتراوش‌, کلمات شبیه فراتراوش‌ , ترشح‌ به لاتین , خروج‌ به لاتین , نفوذ خارجی , افشاء در زبان , تعرق‌انگلیسی , نشر , حلول‌
دانلود فایل ها