خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =56870 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('56870','1','0','0','0','1','5419828190');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =56870 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Transpiration به فارسی

ترجمه Transpiration در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فراتراوش‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ترشح‌ , در فارسی : خروج‌ , به فارسی : نفوذ , سایر ترجمه ها : افشاء تعرق‌ , نشر , حلول‌

Transpiration به چه معناست و Transpiration یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Transpiration

فراتراوش‌ به خارجی , ریشه انگلیسی فراتراوش‌, ترجمه فراتراوش‌, کلمات شبیه فراتراوش‌ , ترشح‌ به لاتین , خروج‌ به لاتین , نفوذ خارجی , افشاء در زبان , تعرق‌انگلیسی , نشر , حلول‌

دیدگاه‌تان را بنویسید: