ترجمه Transplant در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نشاكردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : درجاي‌ ديگري‌ نشاندن‌ , در فارسی : مهاجرت‌ كردن‌ , به فارسی : كوچ‌

Transplant به چه معناست و Transplant یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Transplant

نشاكردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نشاكردن‌, ترجمه نشاكردن‌, کلمات شبیه نشاكردن‌ , درجاي‌ ديگري‌ نشاندن‌ به لاتین , مهاجرت‌ كردن‌ به لاتین , كوچ‌ خارجی
دانلود فایل ها