ترجمه Transportability در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قابليت‌ حمل‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ترابرپذيري‌.

Transportability به چه معناست و Transportability یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Transportability

قابليت‌ حمل‌ به خارجی , ریشه انگلیسی قابليت‌ حمل‌, ترجمه قابليت‌ حمل‌, کلمات شبیه قابليت‌ حمل‌ , ترابرپذيري‌. به لاتین
دانلود فایل ها