ترجمه Transposition در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای معادله‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : فراگذاري‌.

Transposition به چه معناست و Transposition یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Transposition

معادله‌ به خارجی , ریشه انگلیسی معادله‌, ترجمه معادله‌, کلمات شبیه معادله‌ , فراگذاري‌. به لاتین
دانلود فایل ها