ترجمه Trap در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای زانويي‌ مستراح‌ وغيره‌ تله‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دام‌ , در فارسی : دريچ-ه‌ , به فارسی : گير , سایر ترجمه ها : محوط‌ه‌

Trap به چه معناست و Trap یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Trap

زانويي‌ مستراح‌ وغيره‌ تله‌ به خارجی , ریشه انگلیسی زانويي‌ مستراح‌ وغيره‌ تله‌, ترجمه زانويي‌ مستراح‌ وغيره‌ تله‌, کلمات شبیه زانويي‌ مستراح‌ وغيره‌ تله‌ , دام‌ به لاتین , دريچ-ه‌ به لاتین , گير خارجی , محوط‌ه‌ در زبان
دانلود فایل ها