ترجمه Trapezius در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (تش‌.) عضله‌ ذوذنقه‌. می باشد

Trapezius به چه معناست و Trapezius یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Trapezius

(تش‌.) عضله‌ ذوذنقه‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (تش‌.) عضله‌ ذوذنقه‌., ترجمه (تش‌.) عضله‌ ذوذنقه‌., کلمات شبیه (تش‌.) عضله‌ ذوذنقه‌.
دانلود فایل ها