ترجمه Trapezoidal Rule در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قاعده‌ ذوزنقه‌اي‌. می باشد

Trapezoidal Rule به چه معناست و Trapezoidal Rule یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Trapezoidal Rule

قاعده‌ ذوزنقه‌اي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی قاعده‌ ذوزنقه‌اي‌., ترجمه قاعده‌ ذوزنقه‌اي‌., کلمات شبیه قاعده‌ ذوزنقه‌اي‌.
دانلود فایل ها