ترجمه Traps در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نردبان‌ قابل‌ حمل‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اسباب‌ , در فارسی : بنه‌ (henob).

Traps به چه معناست و Traps یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Traps

نردبان‌ قابل‌ حمل‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نردبان‌ قابل‌ حمل‌, ترجمه نردبان‌ قابل‌ حمل‌, کلمات شبیه نردبان‌ قابل‌ حمل‌ , اسباب‌ به لاتین , بنه‌ (henob). به لاتین
دانلود فایل ها