ترجمه Treasonoius در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خائنانه‌. می باشد

Treasonoius به چه معناست و Treasonoius یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Treasonoius

خائنانه‌. به خارجی , ریشه انگلیسی خائنانه‌., ترجمه خائنانه‌., کلمات شبیه خائنانه‌.
دانلود فایل ها