ترجمه Treasure در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گرامي‌ داشتن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دفينه‌.

Treasure به چه معناست و Treasure یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Treasure

گرامي‌ داشتن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی گرامي‌ داشتن‌, ترجمه گرامي‌ داشتن‌, کلمات شبیه گرامي‌ داشتن‌ , دفينه‌. به لاتین
دانلود فایل ها