ترجمه Treasurership در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خزانه‌ داري‌. می باشد

Treasurership به چه معناست و Treasurership یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Treasurership

خزانه‌ داري‌. به خارجی , ریشه انگلیسی خزانه‌ داري‌., ترجمه خزانه‌ داري‌., کلمات شبیه خزانه‌ داري‌.
دانلود فایل ها