ترجمه Treat در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای درمان‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : درمان‌ شدن‌ , در فارسی : خوراك‌ رايگان‌ , به فارسی : چيز لذت‌ بخش‌.

Treat به چه معناست و Treat یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Treat

درمان‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی درمان‌ كردن‌, ترجمه درمان‌ كردن‌, کلمات شبیه درمان‌ كردن‌ , درمان‌ شدن‌ به لاتین , خوراك‌ رايگان‌ به لاتین , چيز لذت‌ بخش‌. خارجی
دانلود فایل ها