ترجمه Trefoil در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) شبدر سه‌ برگه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سه‌ پره‌.

Trefoil به چه معناست و Trefoil یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Trefoil

(گ‌.ش‌.) شبدر سه‌ برگه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) شبدر سه‌ برگه‌, ترجمه (گ‌.ش‌.) شبدر سه‌ برگه‌, کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) شبدر سه‌ برگه‌ , سه‌ پره‌. به لاتین
دانلود فایل ها