ترجمه Trek در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای واهستگي‌ مسافرت‌ كردن‌. می باشد

Trek به چه معناست و Trek یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Trek

واهستگي‌ مسافرت‌ كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی واهستگي‌ مسافرت‌ كردن‌., ترجمه واهستگي‌ مسافرت‌ كردن‌., کلمات شبیه واهستگي‌ مسافرت‌ كردن‌.
دانلود فایل ها