ترجمه Trelliswork در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای داربست‌بندي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شبكه‌ , در فارسی : چيز شبكه‌ مانند , به فارسی : شبكه‌ داربست‌.

Trelliswork به چه معناست و Trelliswork یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Trelliswork

داربست‌بندي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی داربست‌بندي‌, ترجمه داربست‌بندي‌, کلمات شبیه داربست‌بندي‌ , شبكه‌ به لاتین , چيز شبكه‌ مانند به لاتین , شبكه‌ داربست‌. خارجی
دانلود فایل ها