ترجمه Tremendous در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شگرف‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ترسناك‌ , در فارسی : مهيب‌ , به فارسی : فاحش‌ , سایر ترجمه ها : عجيب‌ عظ‌يم‌.

Tremendous به چه معناست و Tremendous یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tremendous

شگرف‌ به خارجی , ریشه انگلیسی شگرف‌, ترجمه شگرف‌, کلمات شبیه شگرف‌ , ترسناك‌ به لاتین , مهيب‌ به لاتین , فاحش‌ خارجی , عجيب‌ در زبان , عظ‌يم‌.انگلیسی
دانلود فایل ها