ترجمه Trepan در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای روند می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : متمايل‌ شدن‌ , در فارسی : تمايل‌ داشتن‌ , به فارسی : منجر شدن‌ به‌ , سایر ترجمه ها : خم‌

Trepan به چه معناست و Trepan یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Trepan

روند به خارجی , ریشه انگلیسی روند, ترجمه روند, کلمات شبیه روند , متمايل‌ شدن‌ به لاتین , تمايل‌ داشتن‌ به لاتین , منجر شدن‌ به‌ خارجی , خم‌ در زبان
دانلود فایل ها