ترجمه Trepan در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سبك‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : روش‌ , در فارسی : (مع.) جهت‌ , به فارسی : ط‌رف‌ , سایر ترجمه ها : سو.

Trepan به چه معناست و Trepan یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Trepan

سبك‌ به خارجی , ریشه انگلیسی سبك‌, ترجمه سبك‌, کلمات شبیه سبك‌ , روش‌ به لاتین , (مع.) جهت‌ به لاتین , ط‌رف‌ خارجی , سو. در زبان
دانلود فایل ها