ترجمه Trepass در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تجاوز كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تعدي‌ كردن‌ , در فارسی : پا فرا گذاشتن‌ , به فارسی : تخط‌ي‌ كردن‌

Trepass به چه معناست و Trepass یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Trepass

تجاوز كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تجاوز كردن‌, ترجمه تجاوز كردن‌, کلمات شبیه تجاوز كردن‌ , تعدي‌ كردن‌ به لاتین , پا فرا گذاشتن‌ به لاتین , تخط‌ي‌ كردن‌ خارجی
دانلود فایل ها