ترجمه Trephination در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مته‌ كاري‌ (جمجمه‌). می باشد

Trephination به چه معناست و Trephination یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Trephination

مته‌ كاري‌ (جمجمه‌). به خارجی , ریشه انگلیسی مته‌ كاري‌ (جمجمه‌)., ترجمه مته‌ كاري‌ (جمجمه‌)., کلمات شبیه مته‌ كاري‌ (جمجمه‌).
دانلود فایل ها