ترجمه Tressel در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (eltserT) سه‌ پايه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ستون‌ را روي‌ پايه‌ قرار دادن‌.

Tressel به چه معناست و Tressel یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tressel

(eltserT) سه‌ پايه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (eltserT) سه‌ پايه‌, ترجمه (eltserT) سه‌ پايه‌, کلمات شبیه (eltserT) سه‌ پايه‌ , ستون‌ را روي‌ پايه‌ قرار دادن‌. به لاتین
دانلود فایل ها