ترجمه Trestlework در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تيرها و پايه‌ هاي‌ چوبي‌ و فلزي‌ زير ساختمان‌ يا پل‌. می باشد

Trestlework به چه معناست و Trestlework یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Trestlework

تيرها و پايه‌ هاي‌ چوبي‌ و فلزي‌ زير ساختمان‌ يا پل‌. به خارجی , ریشه انگلیسی تيرها و پايه‌ هاي‌ چوبي‌ و فلزي‌ زير ساختمان‌ يا پل‌., ترجمه تيرها و پايه‌ هاي‌ چوبي‌ و فلزي‌ زير ساختمان‌ يا پل‌., کلمات شبیه تيرها و پايه‌ هاي‌ چوبي‌ و فلزي‌ زير ساختمان‌ يا پل‌.
دانلود فایل ها