ترجمه Trews در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شلوار چسبان‌ يا نيم‌ شلواري‌ جوراب‌ دار چسبان‌. می باشد

Trews به چه معناست و Trews یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Trews

شلوار چسبان‌ يا نيم‌ شلواري‌ جوراب‌ دار چسبان‌. به خارجی , ریشه انگلیسی شلوار چسبان‌ يا نيم‌ شلواري‌ جوراب‌ دار چسبان‌., ترجمه شلوار چسبان‌ يا نيم‌ شلواري‌ جوراب‌ دار چسبان‌., کلمات شبیه شلوار چسبان‌ يا نيم‌ شلواري‌ جوراب‌ دار چسبان‌.
دانلود فایل ها