ترجمه Triangulation در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تقسيم‌ ناحيه‌اي‌ به‌ مثلثهاي‌ مجاور هم‌ جهت‌ مساحي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سه‌

Triangulation به چه معناست و Triangulation یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Triangulation

تقسيم‌ ناحيه‌اي‌ به‌ مثلثهاي‌ مجاور هم‌ جهت‌ مساحي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تقسيم‌ ناحيه‌اي‌ به‌ مثلثهاي‌ مجاور هم‌ جهت‌ مساحي‌, ترجمه تقسيم‌ ناحيه‌اي‌ به‌ مثلثهاي‌ مجاور هم‌ جهت‌ مساحي‌, کلمات شبیه تقسيم‌ ناحيه‌اي‌ به‌ مثلثهاي‌ مجاور هم‌ جهت‌ مساحي‌ , سه‌ به لاتین
دانلود فایل ها