ترجمه Tribalism در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گرايي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ايل‌ گرايي‌.

Tribalism به چه معناست و Tribalism یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tribalism

گرايي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی گرايي‌, ترجمه گرايي‌, کلمات شبیه گرايي‌ , ايل‌ گرايي‌. به لاتین
دانلود فایل ها