ترجمه Tribesman در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای عضو قبيله‌ يا ط‌ايفه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ايلياتي‌ , در فارسی : هم‌ قبيله‌.

Tribesman به چه معناست و Tribesman یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tribesman

عضو قبيله‌ يا ط‌ايفه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی عضو قبيله‌ يا ط‌ايفه‌, ترجمه عضو قبيله‌ يا ط‌ايفه‌, کلمات شبیه عضو قبيله‌ يا ط‌ايفه‌ , ايلياتي‌ به لاتین , هم‌ قبيله‌. به لاتین
دانلود فایل ها